Accountancy and Tax Galway Ireland

Fáilte go Ryan McGinty


Tá saineolas ag Ryan McGinty sna hábhair seo leanas:
 • Ceannach agus Díol Gnólachtaí
 • Cuntasaíocht Fhóiréinseach
 • Bunú gnóthaí
 • Laghdú Cánach

Tá Ryan McGinty ina Bhall de Líonra AGW.  Tá 10 gnólact cuntasaíochta sa líonra seo.  Tagann muid le chéile 'chuile mhí chun foghlaim uainn fhéinn faoi ábhair a bhaineann le cáin, gnó, srl. Bainfidh tú leas as an chomhroint eolais seo agus béidh an taithí fhairsing seo faoi do réir agat!

Údarú agus ClárúTá saineolas ag Ryan McGinty ar na hábhair seo leanas:

 • Ta údarás ag Ryan McGinty ó Institúid Chuntasóirí Deimhnithe Cairte na hÉireann feidhmiú mar Iniúchóirí
 • Ta údarás ag Ryan McGinty ó Institúid Chuntasóirí Deimhnithe Cairte na hÉireann Gnó Infheistíochta a dhéanamh

Rannóga ÉagsúlaTá cleachtas ginearálta cuntasaíochta ar siúl againn chomh maith:
 • Leabharchoimeád
 • Ríomh Tuarastal
 • Oiliúnt i gCuntasaíocht Ríomhaireachta
 • Iniúchóireacht
 • Leachtaithe
 • Seirbhísí Rúnaíochta
 • Cáin Ioncaim
 • Cáin Chorparáide
 • Cáin Bhreisluacha

Seirbhísí

 • Cuntais Bhliantúla
  Iniúchóireacht
  Pleanáil Ghnó
  Ceannach Gnó
  Seirbhísí Rúnaíochta
  Cáin Ioncaim
  Leachtaithe
  Ullmhú Cuntas
  Réamh-mheastacháin
  Díol Gnó
  Pleanáil Straitéiseach
  Laghdú Cánach
  Ríomh Tuarastal
  Cuntasaíocht Fhóiréinseach
  Bunú Gnóthaí
  Tarrtháil Ghnóthaí Corparáideach
  Socraíochtaí Airgeadais Cleamhnais
  Oiliúint i gCuntasaíocht Ríomhaireachta
  Buiséid