Accountancy and Tax Galway Ireland

Ryan McGinty – Comhpháirtí


Cyril McGinty, AccountantCyril Mac Gíonntaigh

An príomh-chomhlacht

 

Tá Cyril ina chomhpáirtí i Ryan McGinty atá ag feidhmiú in Earnáil na nGnólachtaí Beag agus Meánmhéide.  Tá Cyril ag obair ar son gnólachtaí mar Chuntasóir Deimhnithe Cairte le 40 bliana.

 

Is saineolaí é i gcúrsaí gnó a bhfuil baint acu le Díol agus Ceannach Comhlactaí, Tarrtháil agus Ath-chóiriú Gnóthaí Corparáideach, Cuntasaíocht Fhóiréinseach agus déanamh Ionadaíochta do chliaint sa Chúirt. 

 

Tá sé ina Chomhalta de Chomhairle ISME, an príomh chomhlacht ionadaíoch d'fhiontair bheaga agus meánmhéide in Éirinn - http://www.isme.ie/.  

 

Tá sé ina Stiúrthóir ar Galway City Business Association (http://www.galwaycba.ie/) a dhéanann ionadaíocht don Earnáil Mhiondíola i nGaillimh.

 

Tá sé ina Stiúrthóir ar Meitheal Forbartha na Gaeltachta (MFG) Teoranta (http://www.mfg.ie/) chomh maith le bheith ina bhall den Choiste Bhainistíochta.

 

Chuireadh sé cúrsaí a bhaineadh le Cáin agus Bainistíocht Ghnó i láthair d'Institúid Chuntasóirí Cairte na hÉireann.  Chom maith leis sin, d'fhoilsíodh sé ailt ar ábhair éagsúla don Institúid chéanna. 

Denise Ryan, AccountantDenise Ní Riain

 

Is Cuntasóir Deimhnithe Cairte í Denise le taithí 15 mbliana i gleachtas poiblí, ag déileáil le gnólachtaí in Earnáil na nGnólachtaí Beag agus Meánmhéide.


Tá saineolas aici i bhForbairt Ghnó. Pleanáil agus Laghdú Cánach. Iniúchóireacht agus Bunú Gnó.

 

Chuireadh sí cúrsaí a bhaineadh le Rialachas Corporáideach, Corprú Comhlachtaí agus Laghdú Cánach i láthair don phobal.

Sampla d'ár gCliaint

 • Fograíocht
  Ceannaithe Earraí Tógála
  Busanna ar Cíos
  Miondíoltóirí Caranna
  Comhlachta Carthanachta
  Tionscal na gCeimiceán
  Dearadh
  Garáistí
  Óstáin
  Eagraíochtaí gan beann ar Bhrabús
  Miondíoltóirí Peitril agus Ola
  Miondíoltóiri Éadaigh
  Miondíoltóiri Crua-earraí
  Forbairt Bhogearraí
  Déantúsaíocht
  Teicneolaíocht Chogasaíochta
  Rothair ar cíos
  Títhe Tábhairne
  Saoir Bháid
  Tógálaithe
  Doctúirí
  Coláistí Teangan
  Bialainn
  Teiripeoir Scéimhe
  Ealantóirí
  Fochonraitheoirí Tógála
  Bácúis
  Lónadóiri
  Teiripeoirí
  Cúram Leanaí
  Teicneoirí Ríomhaireachta
  Ceoltóirí
  Scríobhnóirí Scripte
  Tarlóirí Bóthair